Web-portal

I web-portalen kan sentralen dele informasjon om taxidirften online og på alle plattformer med drosjeeiere, førere, medarbeidere, systemansvarlige og taxikunder.

map

 grøn-knap Utveksling med alle
Web-portalen integrerer data fra booking, drift og administrasjon og gjør relevant informasjon tilgjengelig:

  • Førere kan optimalisere sin egen kjøring (for eksempel ledige biler, forhåndsbestillinger, taxametersimulering, chat, egne rapporter, håndbøker m.m.)
  • Drosjeeieren får overblikk over virksomheten (for eksempel visning av turer, avregning, kjøreplan, tanking, kjørte turer, innkjørte kr./km, omsetning per betalingsform m.m.)
  • Operatører avlastes fra rutineopplysninger (for eksempel tidsregistrering, dialog med ledelsen m.m.)
  • Systemansvarlige kan hurtig løse IT-spørsmål (for eksempel loggrapporter, telefonkø, framkjøringstid, redigere register, online support, ny oppstart, reset m.m.)
  • Kundene kan få overblikk over sine taxitransporter (for eksempel fakturaer, turstatistikk, visning av biler, preisbegergning av turer, ventetid, tilbud, kampanjer m.m.)