Online booking

Internett-booking sparer tid for kunden og for sentralen. Kunden kan planlegge behovet for taxi og sentralen kan effektivisere driften.

map

 grøn-knap Trygghet for kunden
Online booking tilbyr samme trygghet som telefonbestilling i og med at kunden umiddelbart mottar en e-post med bekreftelse på bestillingen.

  grøn-knap Avlaster sentralen
Online booking reduserer presset på telefontjenesten i og med at bestilling skjer automatisk. Sentralen kan håndtere mer trafikk med samme bemanning og online-bookingene integreres med trafikkdirigeringen.

  grøn-knap Bedre kundeservice
Online booking er enkelt å innføre i sentralens web-side slik at det framstår som en del av sentralens service. Sentralen kan møte virksomhetsbehov og opprette kundeprofiler.