Komplett trafikkplanlegging

Routeplan er sentralens ideelle verktøy for helautomatisk ruteberegning og tursammensetning. Sanntidsovervåkning av trafikk- og ressurssituasjonen. Foreslår optimal turfordeling med hensyn til kundens ønske og miljøkrav.

map

grøn-knap Optimaliserer kjøretøyparken
Routeplan bearbeider kjøredata, setter sammen og beregner optimale turplaner. Kjøretøyparken utnyttes optimalt med den best egnede bilen nærmest kunden. Minimalisert drivstofforbruk og tilkjøringstid. Driftsbesparelser på 10 - 15 % kan realiseres.

 grøn-knap Utarbeider kjøreplan
Routeplan kan ta fram kjøreplan for fører og kjøretøy. Gir beskjed til kjøretøy om kjøringer, prioriterer kjøretøyer på skjemalagt kjøreplan, sjekker påmeldinger m m. Fungerer som hele sentralens minne.

  grøn-knap Simulerer kjøring og CO2-effekt
Ideelt planleggingsverktøy for simulering av for eksempel skolekjøring, syketransporter, uføretransport m m. Regner ut og kartlegger rute, kjøretøybehov, drivstoff, kjørte km, pris per tur m m. Simulerer kjøring og regner ut nøkkeltall for optimal drift og lønnsomhet i forbindelse med anbud.