Komplett økonomisystem

Økonomi- og administrasjonssystemet Taxi Adm håndterer alle økonomiske transaksjoner og automatiserer bilavregning og kundefakturering.

map

 grøn-knap Klarer alle transaksjoner
Etterbehandling av database av kundedatabase, økonomi, administrasjon, kortutskriving, sperrelister, statistikk, rapportering, PBS-overføringer, fakturering av kontokunder, spesialkjøring samt avregning av biler og drosjeeiere.

 grøn-knap All turinformasjon lagres

  • Bestilling: Lagres i oversikt. Gateturer tastes inn manuelt
  • Taxameterkjøring: ikke-økonomisk turinformasjon for eksempel dato, tid, distanse, tariff m.m.
  • Betaling: Beløp, betalingsform (kontant, kort, konto), hvem som skal debiteres/krediteres

grøn-knap  Lagrer turens livssyklus
Lagrer data fra alle faser av turen; bestilling, kjøring, betaling. Turer kan søkes og skrives ut, fra oppretting til arkivering. Selv turer med flere avregninger. Sikrer korrekt og komplett fakturering/bilavregning.