Hosting

Hosting innebærer at hele eller deler av sentralens IT driftes av Frogne. Dermed kan sentralen redusere sin IT-investeringer og kostnader betydelig.

map

grøn-knap   Faste, lave IT-kostnader
Frogne tilbyr sentralen å håndtere oppbevaring, drift og service av sentralens IT-utstyr. Dermed kan sentralen unngå tunge IT-investeringer for utstyr og oppsetting og samtidig reduser IT-kostnadene til bemanning, service og support.

grøn-knap  Sikkerhet og service 24/7
Hosting betyr også at sentralen oppnår optimal sikkerhet for uavbrutt drift døgnet rundt, hele året. Samtidig er datasikkerheten på topp, inklusive virusprogram, brannvegger, backup m.m.

 grøn-knap  Stor fleksibilitet – uansett størrelse
IT-kapasiteten kan ekspanderes etter behov, med kort varsel og helt uavhengig av geografi. Alle typer sentraler kan høste fordelar gjennom hosting, for eksempel uoversiktelige IT-budsjetter, redusert sårbarhet ved fravær eller jobbytte og ikke minst, hosting frigjør ressurser til kjernevirksomheten.