Automatisk bestilling via Smartphone

Med Instant Cab skjer taxibestillingen automatisk og direkts fra kundens Smartphone. Sentralen sparer bemanning og administrasjon og kunden slipper ventetid i telefonkø.

iphone

 grøn-knap Billigere for senralen
Instant Cab er en rekke digitale verktøy som automatiserer taxibestillingen og sparer manuell behandling på taxisentralen samt reduserer den administrativ etterbehandlingen.

  grøn-knap Hurtigere for kunden
Når kunden trykker Instant Cab på sin Smartphone, varsles nærmeste ledige bil. Bilen sender en SMS-bekreftelse med ankomsttid og sted til kunden. Og alt skjer automatisk.

 grøn-knap  Inkludert i servicepakken
Instant Cab inngår i de softwareoppdateringene du mottar som en del av din Frogne samarbeidsavtale. Du betaler bare en symbolsk installasjonsavgift og et mindre månedlig beløp for hosting.