Løsninger for lønnsom taxidrift

En taxisentral holder aldri stengt og det stilles store krav til effektivitet. Med Frogne's integrerte trafikkoptimaliseringsløsninger kan taxisentralen dynamisk utnytte alle ressurser optimalt.

Online booking
Internett-booking sparer tid for de reisende og for sentralen. Les mer
Smartphone booking
Automatisk Smartphone booking sparer tid for kunden og sentralen. Les mer
Trafikkplanlegging
Komplett trafikkplanlegging, ruteberegning og tursammensetning. Les mer
Trafikkstyring
Komplett trafikkdirigering, kommunikasjon og administrasjon. Les mer
GPS-visning
Dynamisk GPS-posisjon og kjøremønster for kjøretøyer og turer. Les mer
Økonomi og administrasjon
Komplett økonomi- og administrasjonssystem, avregning og fakturering. Les mer
Web-portal
Web-portal holder igang dialogen mellom førere, drosjeeiere, operatører, IT og kunde. Les mer
Hosting
Overlat systemdriften til Frogne og få tilgang til systemfordeler til attraktive leiepriser. Les mer

mac_mockup