Løsninger til løyvehaveren

Frogne tilbyr løyvehavere som ikke er koblet til en sentral booking service, pålitelig teknologi som lett kan tilpasses og skaleres etter behov. Frognes taksameter er en pålitelig , sertifisert og fremtidssikker taksameter, som alltid teller riktig tariff og lagrer informasjon til regnskap og oppgjør.

Kontakt oss for en passende løsning .

Frognes integrerte taksameter systemer inkluderer blant annet: