Frogne var utstiller på Norsk Taxiforbunds fagkonferanse 2017

På fagkonferansen var det stor interesse blant taxisentraler og løyvehavere for å høre mer om Frognes digitale løsninger for alle typer taxivirksomhet.

Også i år var Frogne utstiller på Norges Taxiforbunds fagkonferanse 6.–7. oktober i Sandefjord. Frogne deltok sammen med samarbeidspartneren Taxi Transport Telemark (TTT). Frogne var representert ved Lars-Ingvar Johansson, norsk salgssjef i Frogne, og adm. dir i TTT, Bjørn Johannessen.

– Vi ønsker en dialog med taxiselskaper og transportfirmaer som vil utnytte forretningsfordelene med digital teknologi i sin taxidrift. Vi kan i fellesskap tilby strategiske fordeler gjennom tjenesteutsetting etter behov. Vårt mål var å gi de besøkende et klart bilde av synergieffekter og teknologiutbytte, sier Lars-Ingvar Johansson.

Taxi Transport Telemark driver egen taxisentral fra Skien og tilbyr, i samarbeid med Frogne, tjenester innenfor omstilling, IT, økonomi og administrasjon til andre sentraler.

– TTT kan tilby alternativer til egne servere, program- og maskinvare og samtidig garantere datakraft, full funksjonalitet og stabil drift. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan tilby en rekke tjenester som optimaliserer driften, der den enkelte sentral kan oppnå full funksjonalitet uten å måtte foreta store investeringer selv, forteller Bjørn Johannessen.

Les mer om fagkonferansen på www.taxiforbundet.no