Frogne utstilte på Dansk Taxi Råds generalforsamling 2018

På Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling var det stor interesse blant drosjesentraler, drosjeeiere og sjåfører for å lære mer om Frognes digitale løsninger for alle typer drosjevirksomhet.

I år igjen utstilte Frogne A/S på Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling. 2018-utgaven ble avholdt den 4.-5. mai på Hotel Munkebjerg i Vejle.

Frogne presenterte på årsmøtet det nyeste digitale taksametersystem med TomTom navigasjon og Bambora betalingsteknologi. Denne løsningen gir drosjeeiere og sentraler optimale muligheter for å utnytte digital teknologi til å utvikle kundevennlige og lønnsomme tjenester til drosjer og drosjekunder.

Som et eksempel på fordelene ved systemintegrasjon mellom kjøretøy og sentral viste Frogne verktøy som skal brukes på sentralen til effektiv ruteplanlegging, trafikkstyring og ressursutnyttelse.

Mange drosjesentraler benytter årsmøtet til å diskutere teknologidrevet effektivisering av drosjevirksomheten med Frogne. Flere av Danmarks mest lønnsomme sentraler samarbeider med Frogne om daglig driftsoptimalisering gjennom fleksibilitet og automatisering av omstillings- og administrative tjenester, samt integrasjon, i en av markedets mest komplette og driftssikre taksameterløsninger.

Strategisk sparring omkring bestillings- og teknologiplattformer, outsourcing, tilbud samt telefoni er andre områder hvor Frogne tilbyr et samarbeid med den prisbevisste drosjesentral.