Frogne stiller ut på Transport 2021 i Herning

Frogne A/S stiller ut på Skandinavias største transportmesse, Transport 2021, som arrangeres 16.– 18. september 2021 i Herning Messecenter.

Vellykkede nordiske taxi- og busselskaper bruker Frognes løsninger for å utvikle kundevennlige og lønnsomme persontransporttjenester og derved optimalisere drift og inntjening.

FROGNES mobile og integrerte taksametersystem er kjent som en av markedets mest komplette og driftssikre taksameterløsninger, noe som gir sjåføren best mulige inntjeningsmuligheter.

Et eksempel på fordelene ved systemintegrasjon mellom kjøretøy og sentral, er automatiseringsverktøyer til effektiv ruteplanlegging og trafikkstyring. Herunder Frognes bestillingsapp som gjør det enkelt og raskt for kunden å bestille taxi.

Strategisk sparring omkring bestillings- og teknologiplattformer samt utvikling av datadrevet og kunnskapsbasert forretningsforståelse er andre områder hvor Frogne tilbyr et samarbeid med leverandører av persontransport.

Vi gleder oss til å se deg i Messecenter Herning, hall H, stand 6178.