For femte gang deltok Frogne som utstiller på den årlige finske taximessen, Taksinättely 2017, 6.–7. juni i Tampere, Finland

For femte gang stilte Frogne ut de nyeste taksameter- og taxisentralløsningene og diskuterte taxiliberalisering med finske taxifolk på den årlige finske taximessen, Taksinättely 2017, 6.–7. juni i Tampere.

Frogne viste for femte gang managementløsninger og utvekslet erfaringer om taxiliberalisering på den årlige finske taximessen, Taksinättely 2017, 6.–7. juni i Tampere.

 Besøkende fra taxisentraler fra hele Finland besøkte Frognes og MegTax's felles stand og viste stor interesse for Frognes nyeste digitale taksametersystem med TomTom-navigasjon og Bambora betalingsteknologi. Denne løsningen gir taxisjåfører og sentraler optimale muligheter til å benytte digital teknologi for å utvikle kundevennlige og lønnsomme tjenester til taxikundene. Som et eksempel på gevinstene ved systemintegrasjon mellom bil og sentral viste Frogne også IT-verktøy som brukes på sentralen for effektiv kjøreplanlegging, trafikkstyring og ressursutnytting.

I lys av at den finske drosjelovgivningen skal revideres, benyttet mange taxisentraler messen til å diskutere teknologidrevet effektivisering av taxidriften med Frogne. Frogne har i over 40 år utviklet software- og hardware-løsninger til nordiske taxisentraler. Mange i bransjen var interessert i å høre om strategiske teknologivalg i forbindelse med bestillings- og teknologiplattformer, outsourcing og telefoni.

Flere store finske taxisentraler benytter seg i dag av Frogne og MegTax's taksameter- og sentralløsninger.

Den finske taximessen blir arrangert hvert år og ble i år besøkt av vel 3000 personer.

–Direktør Kaare Frogne (nr. 1 fra høyre) diskuterer taxiliberalisering med ledelsen i Kymenlaakson Taksi og Markku Pakkanen (nr. 2 fra høyre), medlem av finske Riksdagen. Markku Pakkanen lyttet med stor interesse til Frognes erfaringer gjennom fire tiår med utvikling og tilpassing av taxiteknologiløsninger til markedsvilkår og lovgivning i stadig endring.

– Direktør Kaare Frogne (nr. 1 fra høyre) diskuterer taxiliberalisering med ledelsen i Kymenlaakson Taksi og Markku Pakkanen (nr. 2 fra høyre), medlem av finske Riksdagen. Markku Pakkanen lyttet med stor interesse til Frognes erfaringer gjennom fire tiår med utvikling og tilpassing av taxiteknologiløsninger til markedsvilkår og lovgivning i stadig endring.