Frogne taxameter TM3

Frognes taxameter TM 3 oppfyller alle taxameterfunksjoner. Det beregner all typer tariffer og kjøringer. Det kommuniserer med sentralen og lagrer kjøreinformasjon til administrasjon og regnskap. Samtidig hviler kundens øyne på taxameteret, så derfor vises relevant prisinformasjon tydelig.

Frognes integrerte elektroniske taxameterløsning oppfyller alle gjeldende og framtidige innrapporterings- og lovkrav *, selv EUs taxameterkrav (MID-godkjenning).

  • Regner hurtig og korrekt alla typer tariffer og kjøringer
  • Stort display gir meget god visning under alla lysforhold
  • Sentralen kan fjernoppdatere tariffendringer til alle taxametre
  • Monteres uten inngrep i kjøretøyets instrumentpanel
  • Lagrer data fra kjørte turer. Enkelt å flytte ved bytte av bil