Frogne taxameter TM3

I forbindelse med offentlig betalt persontransport kan et taxameter være relevant. For eksempel ved blandet buss- og taxikjøring, utregning av egenandel m.m.

Frognes taxameter TM 3 beregner alle typer tariffer og kjøringer og kommuniserae med bestillingssentralen og lagrer kjøreinformasjon til administrasjon og regnskap. Samtidig hviler kundens øyne på taxameteret så derfor vises pris og tariff tydelig.

Frognes integrerte elektroniske taxameterløsning oppfyller alle gjeldende og framtidige innrapporterings- og lovkrav *, selv EUs taxameterkrav (MID godkjenninge).

  • Regner hurtig og korrekt alla typer tariffer og kjøringer
  • Stort display gir meget god visning under alla lysforhold
  • Sentralen kan fjernoppdatere tariffendringer til alle taxametre
  • Monteres uten inngrep i kjøretøyets instrumentpanel
  • Lagrer data fra kjørte turer. Enkelt å flytte ved bytte av bil