Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune har i et offentligt-privat partnerskapsprojekt sammen med sin trafikkoperatør, Sydjysk Befordring, tatt nye veier for å effektivisere kommunens offentlige servicetrafikk.

Gevinster med Frogne-løsning:

- Reduksjon på opp til 33 % i kommunens transportbudsjett

- Bebeholdt servicenivå

- Konvertering av eksisterende IT-system for håndtering av transporter

- Dynamisk tursammensetning

www.vardekommune.dk

www.sydjyskbefordring.dk