Stockholms Län & Taxi 020 spesialbusser

Et av Skandinavias største taxiselskaper, Taxi 020, disponerer 135 spesialbusser fra 10 minibussoperatører, som hver dag kjører 4 000 turer med skolebarn, eldre, fysisk og psykisk funksjonshemmede, samt mattransporter til skoler og institusjoner i hele Storstockholms-området.

Gevinster med Frogne-løsning:

- Daglig effektiviseringsgevinst på 10 – 15 % gjennom bedre planlegging

- Pasientbehovet styrer ressursplanlegging og tursammensetning

- Integrert dispatch forbinder drift og administrasjon

- Dynamisk booking, tursammensetning, kjøring og fakturering

www.fardtjansten.sll.se

www.taxi020.se

stockholm-1