Bornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

BAT driver både rutekjøring og all offentlig sosial kjøring for Bornholms 40 000 innbyggere.

Gevinster med Frogne-løsning:

- Økt effektivisering i hele transportkjeden: Kontroll, Booking, Disponering, Kjøring
- Full integrasjon mellom forvaltning og trafikkselskap
- Realisering av innsparingsmål
- Sikring av kvalitetsmål

www.bat.dk

Cases_Socialkørsel_BAT_DK_Logo

Cases_Socialkørsel_BAT_DK_trebusserCases_Socialkørsel_BAT_DK_busrundkirke