Varde Kommune & Sydjysk BefordringStockholms Län & Taxi 020 spesialbusserPP Bussselskab A/S, ÅrhusBornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune har i et offentligt-privat partnerskapsprojekt sammen med sin trafikkoperatør, Sydjysk Befordring, tatt nye veier for å effektivisere kommunens offentlige servicetrafikk. Gevinster med Frogne-løsning: - Reduksjon på opp til 33 % i kommunens transportbudsjett - Bebeholdt servicenivå - Konvertering av eksisterende IT-system for håndtering av transporter - Dynamisk tursammensetning www.vardekommune.dk www.sydjyskbefordring.dk
Read more

Stockholms Län & Taxi 020 spesialbusser

Et av Skandinavias største taxiselskaper, Taxi 020, disponerer 135 spesialbusser fra 10 minibussoperatører, som hver dag kjører 4 000 turer med skolebarn, eldre, fysisk og psykisk funksjonshemmede, samt mattransporter til skoler og institusjoner i hele Storstockholms-området. Gevinster med Frogne-løsning: - Daglig effektiviseringsgevinst på 10 – 15 % gjennom bedre planlegging - Pasientbehovet styrer ressursplanlegging og…
Read more

PP Bussselskab A/S, Århus

PP Busser har siden 1976 kjørt turistturer, gruppereiser og uføretransport. PP er spesialister på å kjøre med personer med særskilte behov og kjører i hele Århus og Østjylland. Gevinster med Frogne-løsning:: - Koordinering av 40 minibusser til uføretransport til og fra spesialinstitusjoner, daglig virksomhet og aktivitetssenter. - Optimal kommunikasjon mellom kjørekontor og fører døgnet rundt.…
Read more

Bornholms Regionkommunes Trafikselskab (BAT)

BAT driver både rutekjøring og all offentlig sosial kjøring for Bornholms 40 000 innbyggere. Gevinster med Frogne-løsning: - Økt effektivisering i hele transportkjeden: Kontroll, Booking, Disponering, Kjøring - Full integrasjon mellom forvaltning og trafikkselskap - Realisering av innsparingsmål - Sikring av kvalitetsmål www.bat.dk    
Read more