40 år og 40 milliarder km

Ingeniør Finn Frogne etablerte i 1973 selskapet som også i dag bærer hans navn. Forretningsidéen da som nå, er utvikling av tekniske løsninger for effektivisering av taxidrift og transport i sin alminnelighet. Selskapet er fortsatt familieeid og ledes i dag av 2. generasjon, Kaare Frogne (38).

Hovedkontoret ligger i Ishöj Landsby i Københavns vestre region og har representasjon i Sverige (Helsingborg og Halmstad), Finland (Helsinki) og i Tyskland (Tübingen),

Finn Frogne A/S er i dag en av Europas ledende utviklere av trafikkdirigeringssystemer og taxameterløsninger samt løsninger innnenfor GIS (Geografiskt Informations System).

Frognes virksomhetsfilosofi bygger på langvarige kunderelasjoner med private og offentlige kunder i første hånd innenfor taxi og øvrig persontransport. Frognes løsninger er i dag i drift døgnet rundt innen taxi og offentlig transport (syketransport, uføretransport, skolekjøring m.m.) i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland oog Tyskland. Drøyt 40 000 produktenheter i 10 000 biler og busser som 24/7 sørger for effektiv turbestilling, trafikkplanlegging – og håndtering, koordinering samt administrasjon og dokumentasjon av tusenvis av menneskers daglige transport.

Frognes produktutvikling bygger på en kombinasjon av frie standarder og åpne tekniske plattformer og utvikling og integrasjon av behovstilpassede løsninger som i samspill skaper produktivitetsfremmende og lønnsomhetsskapende drift.

Frognes kvalitetsfilosofi bygger på kontroll over utvikling, produksjon, installasjon og service av både HW- og SW-produkter samt integrasjon mellom alle enheter i en transport-flow. Dermed opplever Frognes kunder stabile og myndighetsgodkjente løsninger med bransjens høyeste oppetider for bil- og sentralsystem, som regel 99,98 % i effektiv driftstid.

Frogne deltar aktivt i debatter om infrastruktur og mobilitetsspørsmål. Vi støtter spredningen av effektivitetsfremmende tekniske løsninger til gagn for samfunnet. Vi samarbeider med myndigheter, politikere, bedrifts- og interesseorganisasjoner for å skape rettferdig konkurranse og tydelige kommersielle spilleregler samt åpne, tilgjeneglige teknisk standarder. I flere land er Frogne utpekt som uavhengig bransjeinstans i tekniske og klimarelaterte transportspørsmål.

Frognes egne verksteder og verkstedspartnere i Skandinavia fungerer som offisielle taxameterkontrollører for hele taxibransjen.

I Danmark deltar Frogne bl. a. i Persontransportudvalget, Trängselkommissionen, GrönTaxi Kommissionen, Transportens Innovationsnätverk, SUTI-föreningen i Danmark samt fungerer som WELMEC, Danmarks representant i WELMEC, EU's agentur for standardisering av måleinstrumenter, deriblant taxametre.