Frognes nye integrerte
taxameterløsning
Les mer HVORFOR
FROGNE?
Frogne stiller ut på Norges
Taxiforbunds Fagkonferanse
19. – 21. oktober 2019
Frogne stiller ut
på Transport 2019
i Herning
Frogne og MegTax stiller ut
på Europeisk Taximesse
1. –2. november 2018
Frogne stiller ut på Norges
Taxiforbunds Fagkonferanse
25. – 26. oktober 2018
Her er taxameterløsningen som er lovlig og lønnsom
for førere, drosjeeiere og taxisentraler.

VELG BRANSJE