INSTANT CAB – Automatisk bestilling via iPhone

Billigere og bedre bestilling
Instant Cab indvarsler fremtidens måde at bestille taxi på. Med Frognes Instant Cab
installeret på centralen kan taxibestillingen ske automatisk og direkte fra kundens
iPhone. Instant Cab indvarsler fremtidens måde at bestille taxi på.

Automatisk bestilling via iPhone
Instant Cab indvarsler fremtidens måde at bestille taxi på. Med Frognes Instant Cab installeret på centralen kan taxibestillingen ske automatisk og direkte fra kundens iPhone. Alle vinder med Instant Cab. Centralen sparer bemanding og administration, og kunden kan springe telefonkø og nummeroplysning over.

Elektronisk bestilling er billigere bestilling
Manuel behandling af dine bestillinger er mere ressourcekrævende end hvis du lader
teknologien hjælpe til. Instant Cab er den seneste af en række elektroniske værktøjer,
der automatiserer bestillingen, og sparer dig for administrative ressourcer.

Med i servicepakken
Instant Cab er med i den programpakke med softwareopdateringer, du modtager
som en del af din Frogne samarbejdsaftale. Du betaler kun en symbolsk
installationsfee og et mindre månedligt gebyr til hosting.