Komplet trafikplanlægning

Routeplan er centralens ideelle værktøj til fuldautomatisk ruteberegning og tursammensætning. Realtidsovervågning af trafik- og ressourcesituation. Foreslår optimal turafvikling i forhold til kundeønsker og miljøkrav.

map

grøn-knap Optimerer vognpark
Routeplan bearbejder kørselsdata, sammensætter og beregner optimal turplan. Vognparken udnyttes optimalt med egnet vogn tættest på kunden. Brændstof og fremkørselstid minimeres. Driftsbesparelser på 10-15% kan realiseres.

 grøn-knap Udarbejder vagtskemaer
Routeplan kan udfærdige vagtskemaer for chauffører og vogne. Giver besked til vogne om kørsler, prioriterer vagtvogne, tjekker tilmelding mv. Fungerer som hele centralens hukommelse.

  grøn-knap Simulerer kørsel og CO2 effekt
Ideelt planlægningsværktøj til simulering fx skolekørsel, sygetransport, handicapkørsel mv. Udregner og kortlægger rute, vognbehov, brændstof, kørte km, pris pr. tur mv. Simulerer kørsel og udregner nøgletal for optimal drift og lønsomhed ved udbud.