Webportal

På webportalen kan kørselskontoret dele information om transporten online og på alle platforme med vognmænd, chauffører, medarbejdere, systemansvarlige og bestillere.

map

 grøn-knap Videndeling med alle
Webportalen integrerer data fra booking, drift og administration, og gør relevant viden tilgængelig:

  • Chauffører kan optimere egen kørsel (fx ledige vogne, forudbestillinger, chat, egne rapporter, manualer mv.).
  • Vognmanden får overblik over forretningen (fx Visning af ture, afregning, vagter, tankning, kørte ture mv.).
  • Operatører aflastes for rutineopgaver (fx tidsregistrering, dialog med ledelse mv).
  • Systemansvarlige kan hurtigt løse IT-spørgsmål (fx lograpporter, telefonkø, fremkørselstid, redigere registre, online support, genstart, reset mv).
  • Bestillere (Institutioner, afdelinger mv.) kan overskue deres persontransport (fx kontering, turstatistik, visning af vogne, annullere ture, ventetider mv.