Komplet trafikplanlægning

Routeplan er kørselskontorets ideelle værktøj til fuldautomatisk ruteberegning og tursammensætning. Realtidsovervågning af trafik- og ressourcesituation. Foreslår optimal turafvikling i forhold til visitation, miljøkrav mm.

map

 grøn-knap Optimerer vognpark
Routeplan bearbejder kørselsdata, sammensætter og beregner optimal turplan. Vognparken udnyttes optimalt med egnet vogn tættest på borgeren. Brændstof og fremkørselstid minimeres. Driftsbesparelser på 10-15% kan realiseres.

  grøn-knap Simulerer kørsel og CO2 effekt
Ideelt planlægningsværktøj til simulering fx skolekørsel, sygetransport, handicapkørsel mv. Udregner og kortlægger rute, vognbehov, brændstof, kørte km, pris pr. tur mv. Simulerer kørsel og udregner nøgletal for optimal drift og lønsomhed ved udbud,

 grøn-knap Udarbejder vagtskemaer
Routeplan kan udfærdige vagtskemaer for chauffører og vogne. Giver besked til vogne om kørsler, prioriterer vagtvogne, tjekker tilmelding mv. Fungerer som hele kørselskontorets hukommelse.