Hosting

Hosting vil sige at hele eller dele af kørselskontorets IT driftes af Frogne. Derved kan kørselskontoret reducere IT investeringer og omkostninger betragteligt.

map

grøn-knap  Faste, lave IT omkostninger
Frogne tilbyder kørselskontoret at håndtere opbevaring, drift og service af kontorets IT udstyr. Derved kan kørselskontoret undgå tunge IT investeringer i udstyr og opsætning, og samtidig reducere IT-omkostninger til bemanding, service og support.

grøn-knap  Sikkerhed og service 24/7
Hosting betyder også, at kørselskontoret opnår optimal sikkerhed for uafbrudt drift døgnet rundt, året rundt. Samtidig er datasikkerheden i top, herunder virusbeskyttelse, firewalls, backup mv.,

 grøn-knap  Stor fleksibilitet – uanset størrelse
IT kapaciteten kan udvides efter behov, med kort varsel og helt uafhængigt af geografi. Alle kørselskontorer kan høste fordele ved hosting, f.eks overskulelige IT-budgetter, reduceret sårbarhed ved fravær eller jobskifte, og ikke mindst, at hosting frigør ressourcer til kerneforretningen.