Hvilke kørselsopgaver løser i?

bus_blue
Booking
Håndterer kørselskontoret bestillinger, så se Frogne’s løsninger her
Koordinere
Håndterer kørselskontoret turkoordinering, så se Frogne’s løsninger her
Kørsel
Håndterer kørselskontoret kørslen, så se Frogne’s løsninger til vognen her