Håndtering af persondata

Her finder du privatlivspolitik gældende for Finn Frogne A/S online services  og information,  der udbydes via Windows phone Taxi app.

Download "Håndtering af persondata"  - DK version