Frogne udstiller på Transport 2021 i Herning

Frognes mobile og integrerede taxametersystem er kendt som nogle af markedets mest komplette og driftssikre taxameterløsninger, hvilket giver chaufføren optimale indtjeningsmuligheder.

Succesfulde nordiske taxi- og busselskaber anvender Frognes løsninger til at udvikle kundevenlige og lønsomme persontransport tjenester og derved optimere drift og indtjening.

Som eksempel på gevinsterne ved systemintegration mellem vogne og central er automatiseringsværktøjer til effektiv kørselsplanlægning og trafikstyring. Herunder Frognes webportal, der giver kunden enkel og hurtig taxibestilling.

Strategisk sparring omkring bestillings- og teknologiplatforme samt udvikling af datadreven og videns baseret forretningsforståelse (Business Intelligence) er andre områder, hvor Frogne tilbyder et samarbejde med persontransportudbydere.

Vi glæder os til at se dig i Messecenter Herning, hal H, stand 6178