Frogne udstillede på Danske Busvognmænds Årsmøde 16-17. marts, 2018

Frogne udstillede igen i år på Danske Busvognmænds Årsmøde, der afholdtes den 16-17. marts 2018 ved Hotel LEGOLAND i Billund.

Den nye taxilov, der trådte i kraft ved årsskiftet 2017/18 lægger nye, friere spilleregler for alle aktørerne i den blandede persontransport; Barrierer og begrænsninger forsvinder og erstattes af nye krav til drift og teknologi, der er tilpasset øget konkurrence og digitalisering.
Bus og taxi har hidtil været to adskilte størrelser, men den nye taxilov giver busvognmænd nye og flere muligheder for at udvide forretningen.

På årsmødet viste Frogne bustilpassede flådestyrings- og trafiksystemer, der er udviklet med forretningsbaseret teknologivalg i persontransporten for øje. Frognes løsninger omfatter booking, dispatch, betaling, dokumentation, datasikkerhed mv. af privat og offentlig servicetrafik.

Mange busvognmænd fandt vejen forbi Frognes stand og fik en snak med Salgschef Bent Johannsen om, hvordan teknologivalg kan stimulere deres forretning, eksempelvis i forhold til mulighederne for at;

  • Samarbejde med et kørselskontor
  • Etablere et kørselskontor og tilknytte andre vognmænd
  • Udnytte, at du kan køre ture overalt i Danmark
  • Udvide sin forretning med flere tilladelser
  • Opsamle, opbevare og overføre turdata efter de nye regler
  • Løse blandede kørselsopgaver for kommunen, dvs. både Flex og taxi.

”Hvordan lovens regelsæt endeligt skal fortolkes, er noget vi er i løbende dialog med Trafik- og Færdselsstyrelsen om. Det handler f.eks. om, hvordan man skal forholde sig, når man skifter fra gammelt til nyt udstyr, eller hvordan værkstedsinstallation og sikker overførsel af turdata skal ske. Der er ingen tvivl om, at den, der forstår at navigere rigtigt på et større persontransportmarked, kan vokse og konsolidere sin busvirksomhed betragteligt. For den som har tanker og ambitioner om at udvide forretningen er tidspunktet ideelt. Teknologien er til stede og lovgivningen er på plads” understregede Frognes salgschef.

Mange busvognmænd fandt vejen forbi Frognes stand og blev klogere på, hvordan teknologivalg kan stimulere deres forretning. Her ses vognmand Bent Kristensen, Bent’s Busser, Vejle, i snak med Frogne salgschef Bent Johannsen.

Mange busvognmænd fandt vejen forbi Frognes stand og blev klogere på, hvordan teknologivalg kan stimulere deres forretning. Her ses vognmand Bent Kristensen, Bent’s Busser, Vejle, i snak med Frogne salgschef Bent Johannsen.

På Frognes stand mødtes kendte ansigter fra bus og taxi. Her ses fra venstre Lasse Repsholt, daværende formand for Danske Busvognmænd, daværende John Lindbom, formand for Dansk Taxi Råd og direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg i samtale med Frogne salgschef Bent Johannsen.

På Frognes stand mødtes kendte ansigter fra bus og taxi. Her ses fra venstre Lasse Repsholt, daværende formand for Danske Busvognmænd, daværende John Lindbom, formand for Dansk Taxi Råd og direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg i samtale med Frogne salgschef Bent Johannsen.