Frogne udstillede på Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling 2018

På Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling var der stor interesse blandt taxicentraler, vognmænd og chauffører for at høre mere om Frogne’s digitale løsninger til alle typer taxidrift.

Igen i år udstillede Frogne A/S på Dansk Taxi Råds årlige generalforsamling. 2018-udgaven afholdtes den 4.-5. maj på Hotel Munkebjerg i Vejle. 

Frogne fremviste på årsmødet nyeste digitale taxametersystem med TomTom navigation og Bambora betalingsteknologi. Denne løsning giver vognmænd og centraler optimale muligheder for at udnytte digital teknologi til at udvikle kundevenlige og lønsomme tjenester til taxi og taxikunderne. 

Som eksempel på gevinsterne ved systemintegration mellem vogne og central viste Frogne værktøjer, der benyttes på centralen til effektiv kørselsplanlægning, trafikstyring og ressourceudnyttelse. 

Mange taxicentraler benytter årsmødet til at diskutere teknologidreven effektivisering af taxidriften med Frogne. Flere af Danmarks mest lønsomme centraler samarbejder med Frogne omkring daglig driftsoptimering gennem fleksibilitet og automatisering af omstillings- og administrative ydelser samt integration til en af markedets mest komplette og driftssikre taxameterløsninger. 

Strategisk sparring omkring bestillings- og teknologiplatforme, outsourcing, udbud samt telefoni er andre områder, hvor Frogne tilbyder et samarbejde med den omkostningsbevidste taxicentral.