Frogne udstillede for 5. gang på den årlige finske taximesse, Taksinättely 2017, den 6. -7. juni i Tampere, Finland

Frogne udstillede for 5. gang taxi management løsninger and udvekslede erfaringer om taxi liberalisering på den årlige finske taximesse, Taksinättely 2017, den 6. -7. juni Tampere.

Besøgende fra taxi centraler fra hele Finland besøgte Frogne og MegTax’ fælles stand og viste stor interesse for Frognes nyeste digitale taxametersystem med TomTom navigation og Bambora betalingsteknologi. Denne løsning giver vognmænd og centraler optimale muligheder for at udnytte digital teknologi til at udvikle kundevenlige og lønsomme tjenester til taxikunderne.

Som eksempel på gevinsterne ved systemintegration mellem vogne og central, viste Frogne også IT-værktøjer, der benyttes på centralen til effektiv kørselsplanlægning, trafikstyring og ressource udnyttelse.

I lyset af kommende revision af finsk taxilov benyttede mange taxi centraler messen til at diskutere teknologidreven effektivisering af taxidriften med Frogne. Frogne har i over 40 år udviklet software og hardware løsninger til nordiske taxi centraler. Mange branchefolk var interesserede i at høre om strategiske teknologivalg i forbindelse med bl.a. bestillings- og teknologiplatforme, outsourcing, udbud samt telefoni.

Adskillige store finske taxicentraler benytter sig i dag af Frogne og MegTax’ taxameter og central løsninger.

Den finske taximesse afholdes årligt og blev i år besøgt af godt 3.000 personer.

Direktør Kaare Frogne (nr.1 fra højre) taler taxi liberalisering med ledelsen i Kymenlaakson Taksi og medlem af det Finske Parliament Markku Pakanen (nr.2 fra højre). Markku Pakkanen lyttede med stor interesse til Frogne’s erfaringer gennem fire årtier med at udvikle og tilpasse taxi-teknologiløsninger til markedsvilkår og lovgivning under stadig forandring.

Direktør Kaare Frogne (nr.1 fra højre) taler taxi liberalisering med ledelsen i Kymenlaakson Taksi og medlem af det Finske Parliament Markku Pakanen (nr.2 fra højre). Markku Pakkanen lyttede med stor interesse til Frogne’s erfaringer gennem fire årtier med at udvikle og tilpasse taxi-teknologiløsninger til markedsvilkår og lovgivning under stadig forandring.