Tanskan uusi taksilaki tehostaa valvontaa ja liberalisoi

Tanskan oikeistohallitus on 9.2.17 saanut aikaan kattavan sopimuksen maan parlamenttipuolueiden kanssa uudesta taksilaista, jossa tätä elinkeinoa vapautetaan.

Rajoituksia poistetaan

Sopimuksen myötä kuntien rajat menettävät merkityksensä ja taksilupien määriä ei enää rajoiteta. Vastaisuudessa taksiyritykset voivat toimia kaikissa maan kunnissa. Jokainen, joka täyttää taksinkuljettajana toimimiselle asetetut vaatimukset, voi saada taksiluvan. Lisäksi taksielinkeino rinnastetaan muihin elinkeinoihin.

Kuljettajille asetettavia vaatimuksia lievennetään

Kuljettajilta ei enää vaadita ammattiajokorttia. Ikäraja on 21 vuotta. Kuljettajalla on täytynyt olla ajokortti vähintään kolme vuotta. Lisäksi hänellä tulee olla henkilökuljetuksiin oikeuttava ajokortti. Hyvämaineisuus- ja koulutusvaatimukset säilyvät ennallaan. Todistusta terveydelle asetettavien vaatimusten täyttämisestä edellytetään jatkossakin.

Taksojen pitää olla hyväksyttyjä ja näkyvillä

Taksiautot tulee katsastaa vuosittain. Hinnaston, taksiluvan numeron ja yrityksen nimen tulee olla näkyvillä. Muut vaatimukset, kuten videovalvonta ja energialuokitus, säilyvät ennallaan, samoin taksamittareita ja istuintunnistimia koskevat vaatimukset.

Taksikeskukset koordinoivat matkoja

Taksikuljetuksia tarjotaan ajotoimiston kautta. Sen tulee olla varustettu elektronisilla tietoliikennelaitteilla, joihin tiedot tallennetaan suoraan verohallinnolle lähetettäviksi. Ajotoimisto päättää itse, kuinka monen auton kanssa se tekee yhteistyötä. Siksi liittymispakko taksikeskukseen kumotaan.

Verovalvonta tehostuu

Nykyisiä vaatimuksia täydennetään esimerkiksi velvollisuudella kerätä GSP-pohjaiset tiedot ajamisesta. Näin tehostetaan taksiliikenteen verovalvontaa.

Taksisopimuksen pääkohdat

  • Taksilupien enimmäismäärän säätelystä luovutaan. Jokainen taksin kuljettamiselle asetetut vaatimukset täyttävä on oikeutettu saamaan taksiluvan.
  • Kuntarajat menettävät merkityksensä. Taksiyritykset voivat liikennöidä koko maassa kuntien rajoista piittaamatta.
  • Vastaisuudessa taksiliikennettä voidaan harjoittaa yhtiömuodossa, joten taksielinkeino rinnastetaan muihin elinkeinoihin.
  • Muita julkisen palveluliikenteen ja vammaiskuljetusten kaltaisia ammattimaisia henkilökuljetuksia tarjoavat saavat harjoittaa taksiliikennettä silloin kun muita ammattimaisille kuljetuksille ei ole tarvetta.
  • Kunnat voivat tarjota taksipalveluita haja-asutusalueilla tukemalla liikennöintiä niillä.
  • Ammattiajokorttia ei enää vaadita. Taksinkuljettajilta vaaditaan syventävää kouluttajakuljetusta.
  • Istuintunnistimia, videovalvontaa ja taksamittareita koskevat vaatimukset säilyvät ennallaan.
  • Ajoneuvoille asetetaan jatkossakin erityisvaatimuksia. Esimerkiksi liikennöitsijällä tulee olla taksilupa ja kuljettajilla erityinen taksiajokortti.
  • Lainsäädännön muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Taksilupien määrän rajoittamisesta luovutaan kolmen vuoden siirtymäjakson aikana. Liikennöitsijöille annetaan viisi vuotta aikaa hankkia autoihin uudet vaadittavat laitteet.
  • Uutta lakia arvioidaan yhden, kolmen ja kuuden vuoden kuluttua. Silloin tarkastellaan markkinoiden ja tekniikan kehittymistä.