Kattava järjestelmä taloushallintoa varten

Talous- ja hallintojärjestelmä Taxi Adm käsittelee kaikki taloustapahtumat, laatii autokohtaiset laskelmat ja laskuttaa automaattisesti.

map

grøn-knap  Hallitsee kaikki tapahtumat
Tietokannan jälkikäsittely: matkustajat, talous, hallinto, tilastointi, raportointi, laskutus, erikoisajot sekä auto- ja taksiyrityskohtaiset tilitykset.

grøn-knap  Kaikki ajotiedot tallennetaan

  • Tilaus: Tallennetaan yleiskatsaukseen.
  • Ajaminen: muut kuin talouteen liittyvät ajotiedot, esimerkiksi päivämäärä, aika, etäisyys ja tariffi.
  • Tilitys: Esimerkiksi summa ja ketä veloitetaan/hyvitetään.

grøn-knap  Matkan elinkaaren tallennus
Matkan kaikkien vaiheiden tiedot tallennetaan: tilaus, ajo ja tilitys Matkojen tietoja voidaan etsiä ja tulostaa laatimisesta arkistointiin. Matkoihin voi liittyä useita tilityksiä. Näin varmistetaan virheetön ja kattava laskutus sekä autokohtaiset tilitykset.