Kattava liikenteensuunnittelu

Reittisuunnitelma on tilauskeskuksen työkalu, jonka avulla reitti lasketaan ja matkat yhdistellään täysin automaattisesti. Liikenne- ja resurssitilannetta valvotaan reaaliaikaisesti. Ihanteellinen reitti lasketaan esimerkiksi asiakkaan toiveiden ja ympäristövaatimusten perusteella.

map

grøn-knap Ajoneuvokannan käyttö optimoidaan
Reittisuunnitelma perustuu ajotietoihin. Niiden perusteella laaditaan ja lasketaan ihanteelliset reittisuunnitelmat. Ajoneuvokanta hyödynnetään ihanteellisesti valitsemalla asiakasta lähinnä sijaitseva tarkoitukseen parhaiten soveltuva auto. Polttoainetta ja ajoaikaa säästyy. Käyttökustannuksia voidaan säästää 10–15 %.

 grøn-knap Laatii reittisuunnitelman
Reittisuunnittelun avulla voidaan laatia kuljettaja- ja ajoneuvokohtainen ajosuunnitelma. Sen avulla esimerkiksi saadaan tiedot ajoneuvoista, tarkistetaan ilmoitukset ja priorisoidaan ajoneuvot suunnitelman pohjalta. Se toimii koko tilauskeskuksen muistina.

  grøn-knap Ajamisen vaikutukset ja hiilidioksidipäästöt simuloidaan.
Suunnittelutyökalun avulla simuloidaan esimerkiksi koulu-, sairas- ja invalidikuljetukset. Esimerkiksi reitit, ajoneuvotarve, polttoaineen kulutus, ajokilometrit ja vuorokohtainen hinta lasketaan. Osana ajamisen simulointia lasketaan ihanteellisen käytön ja kannattavuuden tunnusluvut, jotta voidaan laatia tarjous.