Frogne järjestää asiakastapahtuman Helsingissä

Finn Frogne A/S ja Structab AB keskustelevat takseissa käytettävästä tekniikasta suomalaisten taksikeskusten kanssa Helsingissä 15.6.  

Takseissa käytettävä tekniikka kehittyy nopeasti. Kun tilaaminen, koordinointi, maksaminen ja hallinnointi digitalisoidaan, taksiasiakkaat saavat enemmän valinnanvaraa ja palvelua. Samalla takseille avautuu täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Monet suuret suomalaiset taksikeskukset, kuten kaksi suurta Helsingin keskusta Lähitaksi ja Helsinki Taksi ja Kymenlaakson Taksi, ovat ensimmäisinä ottaneet käyttöön Frognen ja Structabin uudet digitaaliset taksamittari- ja callcenter-ratkaisut.

"Johtavat suomalaiset taksikeskukset ovat osoittaneet kiinnostusta tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä ratkaisujamme kohtaan. Siksi järjestämme tapahtuman kiinnostuneille taksikeskuksille, jotta levitetään tietoisuutta digitaalisesta takseille tarkoitetusta tekniikasta ja taksimarkkinoiden liberalisoitumisen seurauksista. Suomessa keskustellaan taksielinkeinon liberalisoitumisesta samalla tavalla kuin muissa Euroopan maissa. Frogne ja Structab kertovat esimerkiksi Saksasta ja Ruotsista saaduista kokemuksista. Annamme mielellämme suomalaisen taksialan käyttöön osaamisen ja kokemukset, jotka olemme saaneet teknisistä ratkaisuista, kun taksiliikenne optimoidaan markkinoiden muutokseen", kertoo Finn Frogne A/S:n johtaja Kaare Frogne.