Varden kunta ja Sydjysk Befordring

Varden kunnalla on meneillään projekti, jossa selvitetään julkisen ja yksityisen sektorin kuljetusten kumppanuutta. Liikennöitsijä Sydjysk Befordring on tehostanut kunnan julkista palveluliikennettä.

Frognen ratkaisun etuja:

- Kunnan kuljetusbudjettia on voitu pienentää jopa 33 %.

- Palvelutaso on säilynyt ennallaan.

- Nykyistä kuljetusten IT-järjestelmää on kehitetty.

- Dynaaminen matkojen yhdisteleminen

www.vardekommune.dk

www.sydjyskbefordring.dk