40 vuotta ja 40 miljardia kilometriä

Insinööri Finn Frogne perusti vuonna 1973 yrityksen, joka kantaa hänen nimeään edelleen. Liikeideana oli jo silloin teknisten ratkaisujen kehittäminen taksiliikenteen ja kuljetusten tehostamiseksi. Yritys on edelleen perheen omistuksessa. Nyt vetovastuun on ottanut toiseen sukupolveen kuuluva Kaare Frogne (38).

Pääkonttori sijaitsee Ishöj Landsbyssä Kööpenhaminan läntisellä alueella. Yritys toimii Ruotsissa (Helsingborg ja Halmstad), Suomessa (Helsinki) ja Saksassa (Tübingen),

Finn Frogne A/S kuuluu nykyään Euroopan johtavien liikenteenjohtamisjärjestelmien, taksamittariratkaisujen ja paikkatietoratkaisujen (GIS) kehittäjien joukkoon.

Frognen tapa toimia perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin yksityisellä ja julkisella sektorilla toimivien asiakkaiden kanssa lähinnä taksi- ja henkilökuljetusalalla. Frognen ratkaisuja käytetään nykyään vuorokauden ympäri taksi- ja julkisen sektorin tilaamissa kuljetuksissa (esimerkiksi sairas-, invalidi- ja koulukuljetukset) Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Islannissa, Grönlannissa ja Saksassa. Runsaat 40 000 laitetta 10 000 henkilö- ja linja-autossa varmistavat tehokkaan matkojen tilaamisen, liikenteen suunnittelun ja hallinnan, koordinoinnin, hallinnan ja dokumentoimisen, jotta tuhannet ihmiset voivat matkustaa joka päivä.

Frognen tuotekehitys perustuu vapaasti käytettävien standardien ja avointen teknisten ympäristöjen yhdistelmään sekä tarpeisiin mukautuvien ratkaisujen kehittämiseen ja integroimiseen, jotta tuottavuus ja kannattavuus paranevat.

Frognen suhtautuminen laatuun perustuu laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden kehittämisen, tuotannon, asentamisen ja huollon valvontaan sekä kaikkien kuljetusvirrassa tarvittavien laitteiden integroimiseen. Siksi Frognen asiakkaat saavat käyttöönsä vakaita ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä ratkaisuja auto- ja keskuskäyttöön, joilla on alan korkein käytettävyys: yleensä 99,98 %.

Frogne osallistuu aktiivisesti infrastruktuurista ja liikkuvuudesta käytävään keskusteluun. Tuemme tehokkuutta lisäävien teknisten ratkaisujen yleistymistä koko yhteiskunnan hyödyksi. Teemme yhteistyötä viranomaisten, poliitikkojen ja toimialajärjestöjen kanssa, jotta saadaan aikaan oikeudenmukaista kilpailua, selkeät kaupalliset pelisäännöt sekä avoimia tarkoituksenmukaisia teknisiä standardeja. Frogne tunnetaan monessa maassa riippumattomana toimialan puolestapuhujana teknisissä ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kuljetuksiin liittyvissä asioissa.

Frognen ja sen kumppanien huoltokorjaamot eri puolilla Pohjoismaita toimivat koko taksialaa palvelevina taksamittarien tarkastuslaitoksina.

Tanskassa Frogne osallistuu esimerkiksi henkilökuljetusvaliokunnan, ruuhkienestotoimikunnan, GrönTaxi-komitean, Transportens Innovationsnätverk -verkoston ja SUTI-yhdistyksen toimintaan. Lisäksi Frogne toimii Tanskan WELMEC-edustajana (EU:n mittauslaitteiden (myös taksamittarien) standardisointikomitea).