Frogne taxameter TM3

I offentligt betalt persontransport kan et taxameter være relevant. F.eks. ved blandet bus og taxikørsel, udregning af egenbetaling mv.

Taxametret beregner alle typer af takster og kørsler samt kommunikerer med kørselskontoret og lagrer kørselsinformation til administration og regnskab. Samtidig hviler passagerens øjne på taxametret, hvorfor det tydeligt skal vise beløb og takst.

Frognes taxameter kan anvendes alene eller integreret, og det opfylder alle gældende og fremtidige indberetnings- og lovkrav – også EU’s taxameterkrav (MID godkendelse).

  • Udregner hurtigt og korrekt alle typer takter og kørsler
  • Stort display giver bedste visning under alle lysforhold
  • Centralen kan fjernopdatere takstændringer til alle taxametre
  • Monteres uden indgreb i vognens instrumentpanel
  • Gemmer data fra kørte ture. Nem at flytte ved vognskift.