Varde Kommune & Sydjysk Befordring

Varde Kommune er i et Offentligt-Privat Partnerskabs projekt sammen med deres trafikoperatør, Sydjysk Befordring, gået nye veje for at effektivisere kommunens offentlige servicetrafik.

Gevinster med Frogne løsning:

- Reduktioner på op til 33 % i kommunens kørselsbudgetter

- Fastholdelse af serviceniveau

- Konvertering af eksisterende IT-system til håndtering af kørsel

- Dynamisk tursammensætning

www.vardekommune.dk

www.sydjyskbefordring.dk