Busvognmænd kører gennem krisen med dansk trafikteknologi

Danske busvognmænd (DB) vil øge konkurrenceevne gennem teknologisamarbejde.
DBV har derfor sammen med Finn Frogne A/S iværksat et udviklingsprojekt, der vil styrke busvognmændenes muligheder for at effektivisere busdriften og disponere offentlige kørselsordninger samt levere miljøeffektiv kørselsadministration. Derved vil Danske busvognmænd kunne imødekomme et kommende EU krav om miljødeklaration af alle transportformer.

Busvognmænd har behov for flere teknologiske værktøjer
Direktør Lasse Repsholdt, Danske Busvognmand, siger om baggrunden for effektiviseringssamarbejdet, ”Danske Busvognmænd har for at kunne styrke medlemmernes strategiske muligheder med teknologiløsninger søgt en samarbejdspartner inden for transport- og trafikplanlægning, og valget faldt naturligt på de danske eksperter inden for intelligente transport- og trafikplanlægningssystemer, Finn Frogne A/S.

Med adgang til ét system, der både kan håndtere udbud, planlægning og afvikling af busdriften samt automatisere administrative rutiner, vil busvognmanden stå med et stærkt værktøj i hånden, der kan forbedre indtjening, øge passagergrundlag og frigøre tid hos den enkelte vognmand.

Vi er glade for, som de første, at kunne tilbyde transportører værktøjer, der imødekommer de miljø- og effektiviseringskrav branchen vil blive mødt med i fremtiden”.

Alle busvognmænd kan effektivisere og øge deres konkurrenceevne

Finn Frogne A/S har med baggrund i 40 års arbejde med komplekse logistiksystemer i ind- og udland de senere år fokuseret på teknologiløsninger til skole-, handicap og patientbefordring. Direktør Kaare Frogne siger om busvognmandens udbytte ved et teknologisamarbejde:
Gevinsterne for den enkelte busvognmand vil kunne måles på flere fronter. Det være sig lavere driftsomkostninger ved at udnytte busser og chauffører effektivt og slippe for tomkørsel og ventetid. Eller sparet tid med kørebøger, kontering, køre-hviletids opgørelser, kørselsregnskaber mv. med automatisering af administrative funktioner.

Men det handler også om at kunne udvide og fremtidssikre forretningen ved fx. at tilbyde kommuner, trafikselskaber og egne kunder at fungere som internt kørselskontor, eksempelvis ved at udnytte åbne standarder, som SUTI-link, så den enkelte busvognmand nemt og effektivt kan byde på, koordinere og køre alle typer offentlig kørsel.

Når vi ved at 1/3 af samfundets miljøbelastning kommer fra transport, og det gælder om at indfri de ambitiøse 2020 mål med en 20% reduktion af miljøbelastningen, så handler det om at komme i gang NU, og den største gevinst ligger i at optimere her og nu med de tilgængelige værktøjer”.

Værktøjet til vognmanden der vil øge indtjening og passagergrundlag
DB medlemmer får adgang til flådestyring, der kan spare tid og omkostninger i skole-, handicap- og patientbefordring, med alt fra 3 - 300 busser. Busvognmanden skal ikke investere, kun abonnere, idet løsningen tilbydes til en fast pris pr. md. pr. bil. Allerede efter 2 dage kan systemet være i drift, og busvognmanden kan:

  • Spare driftsomkostninger ved at udnytte busser og chauffører effektivt, slippe for tomkørsel og ventetid ved at lade systemet automatisere turplanlægning, trafikdisponering og kørsel.
  • Spare tid med kørebøger, kontering, køre-hviletids opgørelser, kørselsregnskaber mv. i og med mange administrative rutiner automatiseres.
  • Udvide forretningen ved at tilbyde kommuner, trafikselskaber og egne kunder at fungere som internt kørselskontor og ordne booking og visitering gennem et webmodul.
  • Fremtidssikre kørslerne gennem åbne standarder, som SUTI-link, der bevirker, at busvognmanden køre alle typer offentlig kørsel, lige som der problemfrit kan udveksles data med kunder og samarbejdspartnere.

Styregruppe, pilotprojekt og informationsmøder
Der er nedsat en styregruppe bestående af DB medlemmer, der har tilført projektet den nødvendige viden for at skabe en brancheløsning, der er fremtidssikret og styrker konkurrenceevne i forbindelse med udbud og tilbudsgivning. Styregruppen består af:

John De Taje - Rutebilselskabet Haderslev
Lars Smidt - Bjert Busser
Stephen Jespersen, VBT A/S
Vagn Nymand - Nymand Busser
Flemming Hansen – Vejen taxabusser
Allan Mørup - Mørup rute og turistfart
Leif Rasmussen - Svebølle Turistfart
Lasse Repsholt - Danske Busvognmand

Morten Bang fra Frederiksund Handibusser har siden foråret deltaget i et pilotprojekt med at afprøve, teste og tilrette den flådestyringsløsning, der på abonnementsbasis tilbydes Danske Busvognmænds medlemmer.