40 år og 40 milliarder km

Ingeniør Finn Frogne etablerede i 1973 selskabet, der stadig bærer hans navn. Forretningsideen var dengang, som nu, udvikling af teknologiske løsninger til effektivisering af taxidrift og transport i almindelighed. Selskabet er stadig familieejet og ledes i dag af 2. generation, Kaare Frogne (38).

Hovedsædet ligger i Ishøj Landsby på Københavns Vestegn med repræsentation i Sverige (Helsingborg, Halmstad), Finland (Helsinki) og Tyskland (Tübingen).

Finn Frogne A/S er i dag en af europas førende udviklere af trafikstyrings systemer og taxameterløsninger samt løsninger inden for GIS (Geografiske Informations Systemer).

Frognes forretningsfilosofi bygger på langvarige kunderelationer med private og offentlige kunder inden for primært taxi og øvrig persontransport. Frognes løsninger kører i dag i døgndrift inden for taxi, social kørsel (patient, handikap, skolekørsel mv) i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland og Tyskland. Godt 40.000 produktenheder i 10.000 vogne og busser, der 24/7 sørger for effektiv turbestilling, trafikplanlægning – og afvikling, koordinering samt administration og dokumentation af tusindvis af menneskers daglige transport.

Frognes produktudvikling bygger på en kombination af frie standarder og åbne teknologi platforme og udvikling og integration af behovstilpassede løsninger, der i samspil skaber produktivitetsfremmende og lønsomhedsskabende drift.

Frogne kvalitetsfilosofi bygger på kontrol over udvikling, produktion, installation og service af både HW og SW produkter samt integration mellem alle enheder i et transportflow. Derved oplever Frognes kunder stabile og myndighedsgodkendte løsninger med branchens højeste oppetider for vogn- og centralsystemer, på typisk 99,98% i effektiv driftstid.

Frogne deltager aktiv i debatter om infrastruktur og mobilitets spørgsmål. Vi støtter udbredelsen af effektivitetsfremmende teknologiske løsninger til gavn for samfundet. Vi samarbejder med myndigheder, politikere, erhvervs- og interesseorganisationer for at skabe fair konkurrence og tydelige kommercielle spilleregler samt åbne, tilgængelige teknologi standarder. I flere lande er Frogne udpeget som uafhængig brancheinstans i teknologiske og klimarelaterede transportspørgsmål.

Frognes egne værksteder og værkstedspartnere i Skandinavien fungerer som officielle taxameter kontrollanter for hele taxibrancen.

I Danmark deltager Frogne bl.a. i Persontransportudvalget, Trængselskommissionen, GrønTaxi Kommissionen, Transportens Innovationsnetværk, SUTI-Foreningen i Danmark samt fungerer som WELMEC, Danmarks repræsentant i WELMEC, EU's agentur for standardisering af måleinstrumenter, herunder taxametre.