Nyheter

Frogne ställde ut på Dansk Taxi Råds årsmöte 2018

På Dansk Taxi Råds årsmöte fanns ett stort intresse hos taxicentraler, transportörer och chaufförer av att lära sig mer om Frognes digitala lösningar för alla typer av taxiverksamheter.

Frogne ställer ut på Norges Taxiforbunds fackkonferens 2017

På fackkonferensen fanns ett stort intresse bland taxicentraler och tillståndshavare att höra mer om Frognes digitala lösningar för alla typer av taxiverksamhet.

För 5:e gången deltog Frogne som utställare på den årliga, finska taximässan, Taksinättely 2017 den 6 – 7 juni i Tammerfors, Finland

För femte gången ställde Frogne ut de senaste taxameter- och taxicentrallösningarna och dryftade taxiliberalisering med finskt taxifolk på den årliga finska taximässan, Taksinättely 2017 den 6 – 6 juni i Tammerfors.

Ny taxilag i Danmark ger ökad liberalisering och kontroll

Den danska högerregeringen har 09.02.17 ingått ett brett avtal med Folketingets partier om en ny taxilag, som liberaliserar taxinäringen.