Cookie- och sekretesspolicy

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas det in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och göra de annonser som visas på sidan relevanta för dig. Om du inte vill att det ska samlas in information bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan redogör vi mer detaljerat för vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Sajten använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Du kan ta bort eller blockera cookies.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar som den ska och att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

Personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar en mängd sådan information. Detta sker till exempel vid allmän tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant eller på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av upplysningar: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv uttryckligen ger medgivande och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer normalt att ske i samband med att du skapar en användare eller gör ett köp.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data oavsiktligt eller olagligen tas bort, publiceras, förloras, försämras eller röjs för obehöriga, missbrukas eller för övrigt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har bett om, som t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringstid
Informationen lagras under den tid som är tillåtet enligt lag, och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationstypen och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information kommer att raderas.

Överföring av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön, åldersgrupp etc. överförs till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det är tal om i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att anpassa annonseringen.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar enbart information för vår räkning, och får inte använda den för egna syften.

Överföring av personuppgifter som namn och e-post, etc. sker bara om du ger samtycke till det. Vi använder bara parter för databehandling inom EU eller i länder som kan skydda din information på ett tillfredsställande sätt.

Tillgång och klagomål
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst invända mot användningen av den informationen. Du kan också återkalla ditt medgivande om att informationen om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är fel har du rätt att ändra eller ta bort dem. Förfrågningar om detta kan göras till: info@frogne.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Dataskyddsmyndigheten.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

 

Finn Frogne A/S
Ishøj Søndergade 19
2635 Ishøj
Telefon: + 45 43 32 77 33
E-post: info@frogne.dk